Ga naar ischagast.nl

Gast logo

Op straat liep opeens iedereen met een Boef t-shirt maar echt origineel is dat natuurlijk niet meer. Weet je wat, ik ga mijn eigen Gast shirt maken.

Honderduizend keer mijn eigen naam schrijven, een mooie versie uitkiezen, in Illustrator helemaal mooi maken en dan heb je een eigen t-shirt.

Gast sticker

Als we dan toch een logo hebben dan kunnen wij er ook Gast sticker van maken.